Oferta

Automatyczne magazyny

viastore_magazyn
Kiedy firma rozwija się, a wraz z rozwojem poszerza swój asortyment i wzrasta rotacja dóbr, gdy rozwiązania logistyczne oparte na manualnych systemach nie są już wystarczające, a potrzebna jest szybkość i bezbłędność procesów logistycznych, doskonałym rozwiązaniem jest automatyczny magazyn wyposażony w układnice magazynowe viapal i viaspeed.

Wychodząc naprzeciw dążeniom do łatwiejszej i ergonomicznej pracy bez pomyłek, gdzie powtarzające się procesy magazynowe mogą być zastąpione przez urządzenia sterowane automatycznie, firma Wandalex S.A. rozszerzyła ofertę o produkt Automatyczne Magazyny.

Nawiązanie współpracy z niemiecką firmą Viastore Systems GmbH wzbogaciło zakres produktowy Wandalex S.A. o kompleksowe rozwiązania automatyczne w dziedzinie składowania, kompletacji i transportu. W ofercie znajdują się automatyczne układnice magazynowe, automatyczne systemy kompletacji oraz systemy informatyczne.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie obu partnerów oraz szerokie zaplecze specjalistów z różnych dziedzin jest gwarancją wysokiej jakości rozwiązań, dostosowanych do specyfiki biznesu Klienta.
Viastore Logo