Oferta

Paletyzacja

paletyzacja

Korzyści płynące z robotyzacji stanowisk załadunku i rozładunku palet są wymierne. Robot zapewnia: powtarzalność ruchów, poprawia jakości pakowania i zapewnia poprawny kształt palety oraz zwiększa wydajności pakowania i paletyzacji elastycznie nadążając za produkcją. Robotyzacja daje efekty ekonomiczne w postaci zmniejszenia kosztów magazynowania oraz efekty jakościowe poprzez zapewnienie gwarancji czystości dla produktów żywnościowych i farmaceutycznych oraz podnosi bezpieczeństwo pracy eliminując choroby zawodowe występujące przy towarach lub w warunkach pracy oddziałujących negatywnie dla zdrowia. Oferujemy paletyzację z transportem międzyoperacyjnym i magazynowym dla większości stosowanych opakowań produktów jak: pudełka i kartony, tacki i zgrzewki, skrzynki, beczki, pojedyncze butelki szklane, PET butelki, puszki, worki i inne towary jednostkowe.