Oferta

Urządzenia magazynowe

urzadzenia-magazynowe

Inwestowanie w urządzenia magazynowe zapewnia osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie obniżki kosztów stałych, wysokich podwyższenie wskaźników efektywności magazynu jednocześnie z szybką stopą zwrotu nakładów inwestycyjnych. Większość z oferowanych urządzeń magazynowych jest produkowanych w zakładzie produkcyjnym WDX w Zgierzu, a pozostałe specjalistyczne urządzenia dobierane są przez specjalistów logistyków od naszych sprawdzonych partnerów systemowych.

Ofertę kierujemy do magazynów dystrybucyjnych, logistyki produkcyjnej w tym również terminali spedycyjnych oraz magazynów ze strefami co-packingu. Dzięki zintegrowaniu tych urządzeń z systemami transportu magazynowego oraz z systemami nadrzędnymi WMS możliwa jest efektywna realizacja zasady just in time co staje się podstawowym wyróżnikiem jakości obsługi klientów.